Bevolking Maastricht groeit nog tot 2020

Tot 2020 groeit het aantal huishoudens in Maastricht met naar schatting 1110 naar 68.080. Daarna begint de bevolking te krimpen.
Vooral in de groepen met alleenstaanden en jonge paren tot 35 jaar zal de bevolking krimpen. Tegelijkertijd groeit het aantal ouderen.

Maastricht

Toch doet Maastricht het in de meeste opzichten een stuk beter dan de regio, met dank aan de gestage instroom van extra UM-studenten van vooral buitenlandse komaf. Zij zorgen ervoor dat er tot 2020 gemiddeld 185 huishoudens per jaar bij komen.
Daarna wacht een afname van 125 huishoudens per jaar. Het aandeel in het buitenland geboren inwoners van Maastricht is door de studentpopulatie op weg naar de 20 procent.

Onderzoek

Stec Groep - adviseur in onder meer vastgoedontwikkelingen - presenteerde deze gegevens dinsdagavond op verzoek van het stadsbestuur. De cijfers zijn gebaseerd op recente prognoses van Etil en ABF Research.
Deze demografische verwachting moet helpen bij het maken van de juiste keuzes op de woningmarkt. Hier passen vraag en aanbod niet meer bij de veranderende woonbehoeften en de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.