Hulpteams voor probleemgezinnen in Maastricht

De gemeente Maastricht gaat vanaf 1 januari 2015 werken met jeugdteams waar gezinnen die problemen ondervinden met hun kinderen terechtkunnen.
In die teams zijn alle disciplines die werken op het gebied van jeugd en jongeren samengevoegd. Samen met kind en ouders wordt bekeken wat zij zelf kunnen doen en of er professionele ondersteuning nodig is.

Decentralisatie

Ook de Heuvellandgemeenten gaan op een vergelijkbare manier samenwerken. De jeugdteams zijn opgezet binnen de transitie van de jeugdzorg als gevolg van de decentralisatie van de jeugdzorg vanuit het Rijk. De Maastrichtse gemeenteraad ging afgelopen week unaniem akkoord met de plannen achter de decentralisatie van de jeugdzorg en van de Wmo. De derde geplande decentralisatie, de Participatiewet, is nog niet concreet genoeg ingevuld.

31,9 miljoen euro

De gemeente becijferde dat er zo’n 3000 van de in totaal 68.000 huishoudens in de stad jeugdhulp nodig hebben. Manager Sociale Zaken Jellemiek Zock: "Dan gaat het van een hele kleine zorgvraag tot multiproblematiek. Maar hoe klein de zorgvraag ook is, iedereen kan terecht bij de jeugdteams.” Maastricht krijgt in totaal 31,9 miljoen euro vanuit het Rijk om de jeugdzorg vorm te geven.