Renovatie voor zwembad in Echt

5,1 miljoen euro moet de opknapbeurt van zwembad In de Bandert in Echt gaan kosten.
Daarbij worden onder meer het huidige wedstrijdbad en de laagbouw gerenoveerd en wordt het ondiepe bad vervangen door een therapiebad.

Besparing

Het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren stelt na het onderzoeken van meerdere scenario’s uiteindelijk aan de gemeenteraad voor om het huidige bad te renoveren in plaats van sloop en volledige nieuwbouw. Die keuze scheelt de gemeente vooral een hoop geld. Van de 5,1 miljoen in het voorstel van het college wordt circa 2,5 miljoen euro opgehoest door de provincie. Een bedrag van 675.000 euro is afkomstig van de Gebiedsontwikkeling Midden- Limburg (GOML).

Regionale functie

Ook wordt nog steeds gekeken naar de mogelijkheden om het bad een regionale functie te geven. "Het idee daarbij is dat het Maasbrachtse deel van Maasgouw en het Montfortse deel van Roerdalen daar baat bij zullen hebben", aldus de woordvoerster van de gemeente Echt-Susteren.

Roerdalen

De regionale functie is van belang omdat in Roerdalen een raadsbesluit ligt dat het Apollobad in Melick per 1 januari 2016 dicht moet. Gebruikers van dat bad maken zich echter sterk voor behoud van zwemwater in de gemeente Roerdalen. Een verplaatsing van activiteiten naar het zwembad in Echt zien de verenigingen in Roerdalen echter niet zitten.

Details

De aanleg van een therapiebad in In de Bandert moet vooral in de behoefte voorzien voor de steeds groter wordende groep ouderen, chronisch zieken en gehandicapten in de regio. Verdere details over de renovatie van het bad worden bekend als de gemeenteraad van Echt-Susteren over het collegevoorstel in debat gaat. Dat zal gebeuren tijdens de raadsvergadering in december.