‘Vaals leunt te veel op stad Aken’

Vaals moet oppassen dat het niet te veel geld 'verkwist' aan de relatie met grote buurman Aken.
Die waarschuwing heeft oppositiepartij CDA het college van B en W maandag meegegeven tijdens de algemene beschouwingen: "Straks zit Vaals met de gebakken peren."

Studenten

Vaals richt zich de laatste jaren nadrukkelijk op Aken. De gemeente hoopt een graantje mee te pikken van de enorme investeringen die de Duitse stad pleegt in de uitbouw van de universiteit. Nu al kiezen veel studenten van de RTWH voor woonruimte in Vaals.

Wonen in Vaals

Vorige week heeft Vaals nog nieuwe cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat steeds meer mensen uit Aken de grens oversteken om in Vaals een woning te kopen of te huren. Vooral bij studenten is Vaals in trek, aldus de gemeente, waarbij de grensgemeente kennelijk profiteert van de spanning op de woonmarkt in Aken zelf.

Overdreven

Het CDA vindt die bestuurlijke oriëntatie op Aken 'overdreven' en 'ontdaan van realiteitszin'. Fractievoorzitter John Coenen verwacht dat RTWH-studenten terugkeren naar Aken zodra daar meer woonruimte beschikbaar komt: "Studenten willen wonen waar ze studeren, en dat is niet in Vaals."
Het gevolg is dat woonruimte die Vaals nu geschikt maakt voor studentenhuisvesting straks leeg komt te staan, aldus Coenen, "met alle gevolgen van dien".

Profiteren

Burgemeester Reg van Loo deelt de vrees van de oppositiepartij niet. Hij is er nog steeds van overtuigd dat Vaals, maar ook de rest van Zuid-Limburg profiteert van de groei die de RWTH doormaakt.