CDA Venray: geen korting op clubs

Het CDA in Venray vindt dat niet bezuinigd mag worden op (sport)verenigingen en andere vrijwilligersorganisaties.
De partij, verreweg de grootste in de gemeenteraad, kan er wel mee leven dat er geen inflatiecorrectie wordt toegepast op de subsidies.

Korten op subsidies

Burgemeester en Wethouders willen van 2016 tot en met 2018 elk jaar 3 procent korten op de subsidies aan verenigingen en instellingen. Bovendien zijn ze niet van plan de prijsstijging te compenseren, die in die jaren naar verwachting telkens 2 procent is.

Kaasschaafmethode

De VVD en inVENtief uiten in hun beschouwingen op de begroting voor 2015 eveneens kritiek op de maatregel. Volgens beide partijen wordt gekozen voor de kaasschaafmethode omdat dat de weg van de minste weerstand lijkt.
Het verleden heeft echter bewezen, zo stellen ze, dat algemene subsidiekortingen tot problemen leidden en noopten tot bijstellingen. Het is beter om per vereniging en instelling te kijken wat haalbaar is.