Gennep en Bergen werken samen met Brabant en Duitsland

Zeven gemeenten in Limburg, Noord-Brabant en Duitsland, waaronder Bergen en Gennep, gaan intensief samenwerken.
Het grenzeloos ‘oostwestoverleg’ heeft tot doel de regionale economie te versterken.

Wegnemen barrières

Er wordt gekozen voor drie programma’s: land- en tuinbouw, recreatie en toerisme en ontgrenzen. Met dat laatste thema wordt bedoeld het wegnemen van barrières, zoals de Maas maar ook de provincie- en vooral de landsgrens. Als deze grenzen worden weggedacht, ontstaat een gebied met 135.000 inwoners, 10.000 bedrijven en 55.000 banen.

Kloppend hart

Het samenwerkingsverband heeft het motto ‘van achterland naar kloppend hart’. De gemeenten Bergen, Gennep, Mook en Middelaar, Boxmeer, Cuijk, Weeze en Goch hebben gemeen dat ze ver van stedelijke centra liggen. Ook verdienen veel mensen in deze gemeenten hun brood in de agrarische of toeristische sector.