Onvrede over parkeerbeleid Roermond

De invoering van een nieuw parkeerregime in Roermond in januari heeft het gewenste effect dat er meer in parkeergarages wordt geparkeerd, maar bezoekers, ondernemers en inwoners zijn juist minder tevreden.
Roermond paste zijn parkeerbeleid aan om de parkeerdruk in de binnenstad te verlagen en om bezoekers meer te laten parkeren in parkeergarages en op grote terreinen.
Uit een onlangs gehouden enquête blijkt dat inderdaad meer automobilisten hun auto stallen in gemeentelijke parkeergarages en minder op straat.

Ontevreden

Inwoners, ondernemers en bezoekers zijn echter ontevreden. Ondernemers gaven aan zich niet te kunnen vinden in de maximale parkeerduur van een half uur in parkeervakken in de binnenstad. Vooral winkeliers die het moeten hebben van mensen die even snel een boodschap komen halen, vonden die tijd te kort.

Avonduren

Bewoners lieten weten vooral ontevreden te zijn over de parkeerdruk in de avonduren. In januari werd de tijd waarin betaald parkeren gold al opgerekt van 18:00 naar 20:00 uur. Toch klagen bewoners nog steeds dat ook dan nog te weinig plek is voor henzelf of bezoek. Ze wijten dat aan bezoekers van horeca en theater, maar ook aan bewoners van appartementencomplexen die geen plek willen betalen onder hun gebouw en op straat parkeren.

Handhaving

Onvrede onder bewoners is er ook over de handhaving op het parkeren, die volgens hen op de verkeerde momenten plaatsvindt. De gemeente wil nu gaan kijken of die handhaving verbeterd kan worden.

Omzet

Uit het onderzoek blijkt verder dat de omzet in de twee gemeentelijke garages (Stationspark en Kazerneplein) groeide met 30 procent. De omzet van het straatparkeren nam met ruim 11 procent af. Onder de streep bleven de parkeerinkomsten in de eerste helft van 2014 met 1,9 procent achter bij dezelfde periode vorig jaar.