Statenvragen over uitvoeringsdiensten

Het CDA en de fractie Krebber in het Limburgs Parlement vinden dat de werkwijze van de twee RUD's in Limburg tegen het licht moet worden gehouden.
Zij willen met name weten hoe het komt dat de RUD voor Noord- en Midden-Limburg veel beter lijkt te functioneren dan die van Zuid-Limburg. RUD staat voor Regionale Uitvoeringsdienst. Zij voert sinds 2013 milieutaken uit voor rijk, provincie en gemeenten. Doel ervan is een efficiënter toezicht en een betere handhaving van milieuregels.

Conflict

Bij een recente evaluatie van de Universiteit Twente kwam de RUD Noord- en Midden-Limburg als beste van het land naar voren. CDA en fractie Krebber vinden dat in schril contrast staan met de situatie in Zuid-Limburg. Daar is een conflict tussen leiding en ondernemingsraad over het nieuwe functiewaarderingssysteem. De kantonrechter buigt zich daar binnenkort over.

Bestuurlijke drukte

Volgens de twee fracties is de bestuurlijke drukte rondom de RUD in Noord- en Midden-Limburg veel minder dan bij de RUD in Zuid-Limburg en zijn ook de kosten beduidend lager. Ze willen weten hoe dat komt.