Casa Piano in Born mag openblijven

© casapiano.nl
Italiaanse specialiteitenwinkel Casa Piano in Born hoeft niet voor 5 december gesloten te worden. De gemeente had dat wel geëist op straffe van een dwangsom van 15.000 euro.
Eigenaar Sergio Klein van de zaak vocht de beslissing twee weken geleden echter aan en heeft nu van de voorzieningenrechter gelijk gekregen.

Rechtszekerheidsbeginsel

Die oordeelt dat het besluit van de gemeente in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel: dat de gemeente onvoldoende duidelijk heeft gemaakt welke horeca-activiteiten er dan precies gestaakt dienen te worden.

Te veel een horecaonderneming

De gemeente Sittard-Geleen vindt Casa Piano te veel een horecaonderneming terwijl ter plekke alleen detailhandel is toegestaan. Voor de definitieve toekomst van Kleins zaak is het overigens van belang hoe de Raad van State binnenkort oordeelt in een bodemprocedure.
Daarin hoopt hij het voor elkaar te krijgen dat zijn winkelpand toch de bestemming horeca krijgt. Die procedure dient op 9 december.