Verenigingen Venray houden toch hun subsidies

© Borden.plaatsengids.nl
De gemeenteraad van Venray draait de voorgenomen bezuiniging op verenigingen terug.
Ze worden over de jaren 2016 tot en met 2018 niet gekort op hun subsidies.

Alle partijen, behalve D66, keerden zich tegen het voornemen van Burgemeester en Wethouders. Het college had in de begroting voorgesteld de subsidies voor verenigingen vanaf 2016 met 3 procent per jaar te korten.

Ook zou geen inflatiecorrectie plaatsvinden van 2 procent per jaar. De gemeenteraad accepteert wel dat in die jaren geen compensatie van prijsstijgingen is.