Jaar celstraf voor verkrachting partner

© Thinkstock
De 25-jarige B.L. heeft zich wel degelijk schuldig gemaakt aan verkrachting en mishandeling van zijn toenmalige echtgenote toen ze samenwoonden in Roermond.
Dat oordeelt de rechtbank in Maastricht. Die veroordeelde L. tot een jaar gevangenisstraf, waarvan negen maanden voorwaardelijk.

Verkrachting

Het oordeel van de rechtbank is opvallend omdat het Openbaar Ministerie (OM) weliswaar verkrachting ten laste had gelegd, maar tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak vrijspraak vroeg op het punt van de verkrachtingen. Volgens het OM was er naast de verklaringen van de echtgenote (23) te weinig ondersteunend bewijs.
De vrouw van L. deed in mei 2012, de dag nadat ze definitief bij hem vertrok, melding bij de politie van verkrachting binnen het huwelijk.
De cel hoeft L. niet meer in, omdat het onvoorwaardelijke deel van zijn straf (94 dagen) gelijk is aan de tijd die hij in voorarrest zat. Bij de strafmaat speelt mee dat L. zijn leven inmiddels weer op de rit heeft en dat hij en zijn vrouw erg jong waren toen ze huwden.