Noord-Limburg biedt verzekering chronisch zieken

© Thinkstock
De gemeenten in Noord-Limburg bieden een collectieve, aanvullende zorgverzekering aan voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen.
Landelijke regelingen om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor hun extra kosten, worden of zijn al afgeschaft. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen en aanpassing van de woning.

Noord-Limburg

In Noord-Limburg zijn er ongeveer 40.000 mensen die gebruik hebben gemaakt van de regelingen, schat adviesbureau BS&F.
De gemeenten in Noord-Limburg hebben samen gezocht naar een oplossing en hebben die gevonden in een collectieve, aanvullende zorgverzekering, die wordt afgesloten bij zorgverzekeraar VGZ.

Voordeel

Het grote voordeel van de collectieve, aanvullende verzekering is dat niet individueel beoordeeld hoeft te worden of iemand recht heeft op een vergoeding en hoe hoog die moet zijn.

Venray

De gemeente Venray heeft de regeling al gereed. Zij gaat in op 1 januari 2015. De aanvullende verzekering vergoedt 90 procent van de 'meest voorkomende meerkosten'.