Asbest in bodem aangetroffen in Urmond

© L1
Bij graafwerk in Urmond is asbest aangetroffen.
Volgens de gemeente Stein gaat het om een kleine hoeveelheid die van DSM afkomstig is. Het perceel waar het asbest in de grond zit, naast de carpoolplaats bij motel Van der Valk, wordt gesaneerd in opdracht van de gemeente. Die meldt omwonenden in een brief dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is.
Het graafwerk wordt verricht ten behoeve van een voetgangersbrug tussen de parkeerplaats aan de Mauritslaan en het Heidekamppark. Daarvoor worden aan twee zijden van een leidingenstrook en bedrijfsspoorweg taluds aangelegd.