Veel verschillen in vergoedingen borstkanker

© Thinkstock
De vergoedingen voor zorg bij borstkanker verschillen enorm. Waar de ene zorgverzekeraar in het aanvullend pakket veel extra’s royaal compenseert, doen anderen het zuinigjes aan.
Dit blijkt uit een onderzoek van Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad, waarbij verzekeraars vragen kregen voorgelegd over hun beleid voor zorgvergoedingen bij borstkanker. Opmerkelijk: CZ, dat in Zuid-Limburg marktleider is, scoort aanzienlijk beter dan hekkensluiter VGZ, belangrijk in Noord- en Midden-Limburg.

Pruiken

Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de aanbieders in hun aanvullende pakketten vooral verschillen in vergoedingen voor pruiken, nieuwe medische ontwikkelingen, therapieën en psychosociale nazorg. Zo lopen de pruikvergoedingen in het pakket met de grootste dekking uiteen van 75 euro tot 1000 euro. Die bedragen bovenop de 409 euro die de basisverzekering maximaal vergoedt.

Nieuwe test

De nieuwe test Oncotype DX die de agressiviteit van bepaalde borsttumoren meet, wordt door verzekeraars als CZ, OHRA en Menzis vergoed, maar niet door VGZ en Achmea. Met die test kunnen bij een gunstige uitslag kunnen chemo en bestraling achterwege blijven.

Het hele artikel is dinsdag te lezen in de Limburgse dagbladen.