Provincie: 'Begroting duurzaam en degelijk'

© Rijkswaterstaat/Harry van Reeken
VVD-gedeputeerde Erik Koppe van financiën noemt de laatste begroting van het huidige college 'duurzaam en degelijk.'
De provinciale begroting voor 2015 bedraagt 534 miljoen euro. Dat is 23 miljoen minder dan dit jaar, de hoogste begroting ooit.

Jeugdzorg

Volgens de gedeputeerde is het verschil te verklaren uit het feit dat de jeugdzorg vanaf 1 januari geen taak meer is van de provincie maar van de gemeenten. Die krijgen voortaan het geld van het Rijk.
Koppe noemt het ook een duidelijke trendbreuk dat er langjarige verplichtingen zijn aangegaan voor projecten die de Limburgse economie versterken. Tot nu toe werden alleen afspraken gemaakt voor de looptijd van een coalitie. "Nu wordt duurzaam geïnvesteerd in Limburg voor een lange periode," zegt de gedeputeerde.

Bezuinigingsoperatie

De bezuinigingsoperatie van 20 miljoen euro van de afgelopen jaren is zo goed als afgerond. Ruim de helft daarvan is bereikt door fors te beknibbelen op het personeel. De provincie heeft 725 nu fte. Dat zijn er 185 minder dan in 2010. Het andere deel is gerealiseerd door te snoeien in het beleid.
De begroting wordt op 7 november besproken in het Limburgs Parlement.