Burgemeester van Stein woont nog steeds buiten gemeente

Burgemeester Marion Leurs van Stein. © Roger Dohmen/MGL
Het is de burgemeester van Stein nog niet gelukt binnen de gemeentegrenzen te gaan wonen.
Marion Leurs-Mordang heeft een jaar na haar aantreden in het ambt haar huidige woning in Gulpen- Wittem nog niet kunnen verkopen.
Dit houdt verband met de malaise op de woningmarkt, zo staat in een voorstel van het college aan de gemeenteraad. Daarin wordt voorgesteld Leurs voor een jaar ontheffing te verlenen van de wettelijke plicht binnen een jaar na aanstelling woonachtig te zijn in de gemeente waar het ambt wordt uitgeoefend.

In Stein wonen

Bij haar aantreden eind vorig jaar sprak Leurs uitdrukkelijk de wil uit zo spoedig mogelijk in Stein te gaan wonen.
Zolang ze in een andere gemeente woonachtig is, kan de burgemeester gebruikmaken van een vergoeding voor dubbele woonlasten. Ze heeft in het seniorenconvent van de raad echter te kennen gegeven dat ze geen beroep doet op deze tegemoetkomingsregeling, vanwege de kosten die dit met zich meebrengt voor de gemeente Stein.