Strengere controle op shoarmabranche

© 1Limburg
Het Flexteam van de gemeente Maastricht gaat in 2015 strenger controleren op misstanden in de zogenoemde ‘shoarmabranche’.
Dat staat in de gemeentelijke begroting voor 2015.

Misstanden

Tijdens enkele controles in 2014 is geconstateerd dat regelmatig sprake is van uitkeringsfraude, onhygiënische omstandigheden, inzet van illegale vreemdelingen en overtredingen van de Drank- en horecawet.

Geen vergunning

Bij dat laatste gaat het vooral om een nieuwe eigenaar die zonder een nieuwe horecavergunning aan de slag is gegaan. Ook blijkt regelmatig dat leidinggevenden niet aanwezig zijn, iets dat volgens de Drank- en horecawet wel moet, en dat de openingstijden door diverse shoarmazaken met voeten worden getreden.