Confrontatie met eigen rijgedrag

© ROV Limburg
In Maastricht worden jongeren tussen de 18 en 25 zaterdag geconfronteerd met hun eigen rijgedrag.
Tijdens de DriveXperience leggen zij op een parkeerplaats een parcours af in een auto. Niet het beheersen van de vaardigheden, maar het vermijden van risicovolle situaties staat daarbij centraal.
Gedeputeerde Erik Koppe gaf om 9.15 uur het startschot voor de dag. Het wordt georganiseerd door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg in samenwerking met gemeenten.