Nieuw Arcus College blijkt na drie weken te klein

Nog geen drie weken na de opening blijkt het Arcus College in Heerlen te kampen met een tekort aan leslokalen.
Ook zijn enkele lokalen te klein voor het aantal leerlingen dat er les moet krijgen. Een woordvoerster van Arcus ontkent dat de school te klein is gebouwd. "Dit zijn aanloopproblemen.”

60 miljoen

Het regionale opleidingscentrum begon het nieuwe schooljaar vorige maand in een nieuw gebouw van 60 miljoen euro aan de Valkenburgerweg. De school telt 4500 leerlingen, van wie er dagelijks 2500 aanwezig zijn. Arcus gaat vanwege het lokalentekort voor de lessen ook gebruikmaken van de open leercentra waarover alle zes de zogeheten lestorens beschikken. Dat zijn open ruimtes die als ontmoetingsplek voor leerlingen zijn bedoeld.

Ze krijgen volgende week akoestische schermen om geluidsoverlast te voorkomen van leerlingen die van lokaal naar lokaal trekken. Ook komen er elektronische schoolborden te hangen. Daar komt bij dat de leerlingen gevraagd wordt om hun pauzes of tussenuren er niet meer door te brengen, maar gebuik te maken van de centrale hal en het centrale restaurant.

Aangepaste roosters

Ook gaat het Arcus College daar waar nodig roosters aanpassen. Verschillende lokalen die niet bedoeld waren om er les in te geven, zoals opslagruimten, krijgen nu wel die functie. Ze worden onderwijsgeschikt gemaakt. Aan het oplossen van met problemen met ict wordt ook nog gewerkt.
Volgens de woordvoerster van het Arcus zijn er bij iedere school aan het begin van het schooljaar roosterwijzigingen. "Bij ons dus ook. Alle leerlingen krijgen gewoon les. Het onderwijs gaat gewoon door.”

Oude plannen

De school wijst erop dat de nieuwbouw is gebaseerd op acht jaar oude plannen. Sindsdien hebben in het onderwijs grote veranderingen plaatsgevonden.