Prominenten pleiten voor behoud museum Het Domein

Museum Het Domein in Sittard. © L1
Prominenten uit de kunstwereld roepen het college van Sittard-Geleen op museum Het Domein in Sittard voor de ondergang te behoeden. Zij zien geen heil in het opgaan van het museum in cultuurbedrijf De DoMIJNen.
De prominenten steunen het plan van Stichting Vrienden van Het Domein om het museum zelfstandig overeind te houden.

Open brief

Onder anderen Stijn Huijts, oud-directeur van Het Domein en nu directeur van het Bonnefantenmuseum in Maastricht en Jo Coenen, oud-rijksbouwmeester en opsteller van stadsvernieuwingplan ‘Zitterd Revisited’, plaatsten hun handtekening onder een open brief. Het schrijven is al door 58 vooraanstaande personen uit de kunst- en cultuurwereld ondertekend.

‘Geen vertrouwen’

‘Wij hebben er geen vertrouwen in dat het unieke karakter en de (inter)nationale naam en faam van het museum bij de ingrijpende reorganisatie overeind blijft’, staat in de brief. Expertise gaat volgens de briefschrijvers verloren. De prominenten vinden dat het plan 'uitblinkt in vaagheid'. Curator Ad Himmelreich van de kunstcollectie van de provincie Limburg vreest voor een ondergang van alles wat in twintig jaar met Het Domein is opgebouwd.

Prominenten

Ook Cynthia Jordens (curator Schunck Heerlen), Fons Hof (directeur kunstbeurs Art Rotterdam), Professor dr. Wiel Kusters (voormalig lid Raad voor Cultuur), Wolfgang Becker (oud-directeur museum Ludwig Forum Aken), professor dr. Maarten Doorman (cultuurfilosoof Universiteit Maastricht) pleiten voor behoud van Het Domein. De brief is verder ondertekend door kunstenaars, galeriehouders, journalisten, hoogleraren en boekhandelaren uit heel Nederland.
De gemeenteraad beslist 25 september over de oprichting van het cultuurbedrijf.