'Overleg over toekomst Domein nooit gevoerd'

Museum Het Domein in Sittard. © L1
Er is nooit sprake geweest van een ‘inhoudelijk overleg’ tussen de ‘vrienden’ en ‘sponsoren’ van Museum Het Domein in Sittard enerzijds en bestuurders anderzijds.
Dat beweren de ‘vrienden’ en ‘sponsoren’ van het museum in een open brief en een feitenrelaas aan de raadsleden.

Steun uit kunstwereld

De groep is fel tegenstander van het opgaan van het museum in cultuurbedrijf De DoMIJNen. 'Een notitie van u aan de wethouder wekt de indruk dat met ons inhoudelijk overleg is gepleegd over het ondernemingsplan. Maar dat is onjuist. Er heeft nooit overleg met ons plaatsgevonden', schrijven de bezwaarmakers die zich inmiddels door zevenhonderd tegenstanders en nog eens tweehonderd prominenten uit de kunstwereld gesteund weten in hun strijd tegen aansluiting bij het cultuurbedrijf.
De gemeenteraad van Sittard beslist op 25 september over de samensmelting.
Meer over dit onderwerp zaterdag in Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad.