Mogelijk 300 extra asielzoekers naar Budel

Vluchtelingen in een asielzoekerscentrum. © L1
De gemeente Cranendonck is gevraagd om 300 extra asielzoekers te huisvesten in het asielzoekerscentrum in Budel, vlakbij Weert.
Het gemeentebestuur staat daar niet onwelwillend tegenover.
Sinds het voorjaar worden er in de oude kazerne asielzoekers gehuisvest. Er is destijds met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) afgesproken dat er de komende twee jaar maximaal 1200 mensen zouden worden opgevangen. Dat worden er nu dus mogelijk 1500.

Syrië

De komst van het azc heeft volgens de gemeente tot op heden niet tot overlast geleid. Eind september moet de gemeenteraad een definitief besluit nemen over de extra vluchtelingen. In het hele land is een ernstig tekort aan opvangplekken voor de grote toestroom van asielzoekers, die op dit moment vooral uit Syrië afkomstig zijn.