‘Schouwburg maakte geen misbruik van subsidiegeld’

De Venrayse schouwburg. © Mijntje Wismans/MGL
Schouwburg Venray heeft geen misbruik van subsidiegelden gemaakt bij de overname van café De Artiest. Dat is de conclusie van Burgemeester en Wethouders na onderzoek.
De gemeenteraad oordeelde voor de zomervakantie dat dat wel het geval was.

Terugdraaien

De gemeenteraad e dan ook dat de leningen die de schouwburg had verstrekt om commerciële activiteiten te ontplooien, teruggedraaid moesten worden. De horeca in Venray mengde zich ook in de kwestie. Ze beweerde dat sprake was van oneerlijke concurrentie.

Onderzoek

Onderzoek wijst uit dat de schouwburg 200.000 euro investeerde om de exploitatie van het eigen theatercafé terug te nemen. Verder werden een krediet (150.000 euro) en een lening (100.000 euro) verstrekt.

Sponsoren

Voor de financiering is geen subsidie van de gemeente gebruikt, zo blijkt nu. Het geld komt van sponsorbijdragen van de Rabobank en pachtopbrengsten van De Artiest, dat jarenlang verhuurd werd.

Toestemming

Toch had de schouwburg toestemming moeten vragen voor het verstrekken van het geld. De gemeenteraad geeft toe dat er sprake is van een ingewikkelde kwestie, omdat commerciële en niet-commerciële zaken door elkaar heen lopen.