Start archeologische opgravingen Elsloo

Een archeoloog aan het werk bij eerdere opgravingen in Elsloo © archol.nl
In Elsloo is woensdag een team archeologen begonnen met opgravingen aan de Paulus Potterstraat.
In die straat komen nieuwe woningen van woningstichting Maaskant. Twaalf bestaande woningen moeten daarvoor tegen de grond. Voordat met de bouw en de sloop kan worden begonnen moet eerst archeologisch onderzoek worden gedaan.
7000 jaar
De onderzoekers verwachten resten op te graven van een 7000 jaar oud bandkeramisch dorp. Bij eerdere opgravingen in de buurt werden telkens nieuwe delen van de oude nederzetting onderzocht.

Bandkeramische tijd
Het grootste deel van de opgravingen heeft al in de periode tussen 1930 en 1976 plaatsgevonden. Het gaat om de grootste nederzetting uit de bandkeramische tijd in Nederland. Er zijn 107 huisplattegronden blootgelegd en een grafveld met 113 graven.
De opgravingen aan de Paulus Potterstraat in Elsloo duren tot 3 oktober.