Felle kritiek op ‘asbestbrief’ van raadslid

© L1
Het raadslid Harry Govers in Stein maakt mensen bang met onzinnige asbestverhalen.
Dat beweert het Steinse college in een brief aan de raad en scholenkoepel Kindante. In de brief laat het college weten dat basisschool De Avonturijn in Berg aan de Maas niet kampt met een asbestprobleem, zoals Govers onlangs beweerde.

Gevaar voor kinderen

In de brief aan de raad en ouders over de sluiting van De Avonturijn in Urmond had Govers gesteld dat de gezondheid van de kinderen op de school in Berg in de waagschaal werd gelegd, doordat dit gebouw vol asbest zit en de aanwezigen jarenlang vele uren per dag daaraan worden blootgesteld. Govers liet ook weten dit te zullen melden aan de Algemene Rekenkamer.
Het college ontkent in zijn reactie dat de school vol asbest zit en de gezondheid van leerlingen wordt bedreigd. Volgens B en W zetten Govers’ beweringen een volkomen verkeerd beeld neer en kan hij ouders hiermee bang maken. Daar is geen enkele aanleiding voor, stelt het college, dat het gedrag van het raadslid ten zeerste afkeurt. ‘Van raadsleden mag worden verwacht dat zij feiten, regelgeving en omstandigheden kennen en hiernaar handelen.