Bouw sporthal Vaals fors duurder

© L1
De bouw van de nieuwe sporthal aan de Sneeuwberglaan in Vaals wordt fors duurder. Volgens de laatste berekeningen moet er zeker een ton extra bij.
Vanwege de instabiele bodem moet op het bouwterrein geheid worden. Daar is in de oorspronkelijke plannen geen rekening mee gehouden.
In december heeft de gemeenteraad besloten om op het vroegere voetbalveld van Groen Wit een nieuwe sporthal te bouwen. De kosten daarvan worden geraamd op drie miljoen.

Heton

Het college stelt de gemeenteraad voor om de sporthal niet zelf te bouwen, maar dit te laten doen door het bedrijf Heton, gespecialiseerd in de exploitatie van sportaccommodaties. In die constructie loopt de gemeente financieel minder risico’s. Heton kan het benodigde kapitaal echter niet lenen.
Banken zien een sporthal niet als een betrouwbaar onderpand voor zo’n forse lening. Bij een eventueel faillissement van het bedrijf is er namelijk geen mogelijkheid tot openbare verkoop. Om dat te ondervangen, wil Vaals zich garant stellen voor de noodzakelijke leningen.
De gemeente blijft eigenaar van de grond en draagt de kosten voor de inrichting van de omgeving. Daarvoor is al een bedrag van 150.000 euro opzij gelegd.
Inmiddels is duidelijk geworden dat het beschikbare budget niet toereikend is. Het college vraagt nu aan de gemeenteraad om een aanvullend krediet van een ton, zodat een bedrag van een kwart miljoen beschikbaar is.

Subsidie

Wethouder Paul de Graauw (V&O) rekent op een behoorlijke subsidie van de gemeente. Bij het opstellen van de begroting is daar echter geen rekening mee gehouden, benadrukt hij, zodat de plannen niet in gevaar komen als die subsidie onverhoopt uitblijft. Eventuele bijdragen van de provincie zullen volgens De Graauw worden ingezet voor extra voorzieningen in of rond de sporthal.