Tekort van 2,3 miljoen Veiligheidsregio Limburg-Noord

De Veiligheidsregio Limburg-Noord stevent af op een tekort van 2,3 miljoen euro.
Het regionale samenwerkingsverband op het gebied van veiligheid en rampenbestrijding weet dit jaar nog uit de rode cijfers te blijven door investeringen en regulier onderhoud uit te stellen en minder gebruik te maken van externe bureaus. Ondertussen wordt er gezocht naar structurele oplossingen.

Reorganisatie

Oorzaak van het plotselinge miljoenentekort - 3 procent van de totale begroting - zijn de turbulente jaren waarin de Veiligheidsregio verkeert. De afgelopen jaren werden de GGD, de jeugdgezondheidszorg en de Centrale Meld- en Actiepunt (dak- en thuislozenopvang) in de organisatie opgenomen. Ook is er een reorganisatie in volle gang.
Recent vertrok algemeen directeur Willemien Meijering om persoonlijke redenen bij de Veiligheidsregio.