Natte zomer zegen voor reptielenstand

© Flickr/ Bert Kaufmann/ CC BY-SA 2.0
Het ontbreken van een strenge winter, gevolgd door een natte en gematigde zomer lijkt een gunstig effect te hebben op de reptielen in De Meinweg.

Overvloed aan voedsel

De inventarisaties van dit najaar lijken te bevestigen dat het voor de reptielen een goed voortplantingsjaar is geweest. Door de slappe winter en het warme voorjaar was het voedselaanbod in de vorm van muizen, amfibieën en ongewervelde dieren voor de reptielen groot genoeg om de buikjes goed rond te kunnen eten. De zomerse nattigheid kwam vooral de hazelwormen goed van pas, want een groot deel van het dieet van deze soort bestaat uit vochtminnende dieren zoals slakken en regenwormen.

Uitbreiding

Bovendien worden ook steeds vaker adders aangetroffen op verrassende plekjes buiten bekende kerngebieden. Het lijkt er dan ook op dat de soort een groter deel van het terrein is gaan gebruiken, vooral omdat veel gebieden een stuk geschikter zijn geworden voor de enige gifslang die ons land rijk is. De gladde slang, een schuwe soort die minder gevoelig is voor de verdroging die delen van de Meinweg teistert, lijkt zich op basis van het aantal dieren dat in het veld wordt aangetroffen als een vis in het water te voelen in het Midden-Limburgse natuurgebied.