Plan: vleugel van 6 miljoen voor Limburgs Museum

© Le Giesen
De enige optie voor een levensvatbaar Museum van Bommel van Dam is een nieuwe vleugel aan het Limburgs Museum ter waarde van zes miljoen euro.
Dat staat in het bedrijfsplan 'Meer museum, meer bezoekers, meer synergie' voor een zelfstandig Museum van Bommel van Dam (MvBvD), dat door Limburgs Museum en de gemeente Venlo is opgesteld.

1,6 miljoen toegezegd

Venlo zou ruim 1,6 miljoen euro moeten steken in de nieuwe vleugel aan de Burgemeester van Rijnsingel ter hoogte van het Museumcafé. Met de provincie is nader overleg nodig over eerder toegezegde 750.000 euro voor een Venloos Museumkwartier.

Bezoekers

Doel is dat het aantal bezoekers aan het museum voor hedendaagste kunst na verzelfstandiging in de nieuwe vleugel meer dan verdubbelt. In 2013 waren er ruim 11.000 bezoekers, maar dat moet er 25.000 per jaar worden. Handhaven van ‘Van Bommel’ in het verouderde gebouw is volgens het plan geen structurele oplossing. Dat geldt ook voor het maken van een verbinding tussen de twee musea in het Julianapark.

Datum onhaalbaar

"Het college vindt het een goed plan en een goed vertrekpunt voor verdere uitwerking," licht cultuurwethouder Jos Teeuwen (CDA) toe. Duidelijk is wel dat verzelfstandiging per 1 januari 2016 onhaalbaar is.
Gedeputeerde Ger Koopmans vindt dat alle mogelijkheden van samenwerking moeten worden bekeken, maar sluit een ‘neen’ van de provincie niet uit. "Er ligt namelijk geen provinciale taak voor de talloze gemeentelijke musea in Limburg."
Uitgebreide informatie over het plan is te lezen in Dagblad de Limburger van vrijdag.