Provincie wil subsidie regionale evenementen stoppen

© Rijkswaterstaat/Harry van Reeken
Het provinciebestuur wil op 1 januari stoppen met de subsidieregeling voor sport-, cultuur- en muziekevenementen met een regionale uitstraling.
Het gaat daarbij om evenementen zoals Sjwaampop of de Kennedy-Mars Sittard.
Volgens CDA-gedeputeerde Ger Koopmans is de regeling succesvol maar is de noodzaak ervan niet vast te stellen. Bovendien is het budget van 1,4 miljoen euro aan het eind van het jaar op.
De subsidieregeling voor evenementen is er in 2010 gekomen op initiatief van CDA-statenlid Jeu Titulaer. Ze is bedoeld als tegemoetkoming voor teruglopende sponsorinkomsten als gevolg van de economische crisis.