Vier miljoen voor ‘grensinstituut’

© Thinkstock
De provincie Limburg steekt de komende vijf jaar in totaal 4 miljoen euro in een ‘grensinstituut’.
Het gaat om een kenniscentrum dat zich moet buigen voor internationale en euregionale problemen.

Meebetalen

Dat staat in een voorstel van het provinciebestuur, waarover Provinciale Staten zich in oktober buigen. Bedoeling is dat ook de Universiteit Maastricht, de Hogeschool Zuyd en de gemeente Maastricht meebetalen aan het initiatief, dat in totaal 12 miljoen euro kost.

ITEM

De naam voor het expertisecentrum wordt 'Insitute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility', kortweg ITEM. Het instituut moet met een breed-wetenschappelijke aanpak allerlei grensbarrieres beslechten, die de economie van Limburg nu nog hinderen.
Zo moet ITEM bijvoorbeeld met praktische oplossingen komen om het in de euregio makkelijker te maken om in de buurlanden te werken. Dat kan door de problemen te analyseren en partners bijeen te brengen, maar ook bijvoorbeeld door proefprocedures te voeren om belemmeringen uit de weg te ruimen.

Internationalisering

Met de oprichting wordt tegemoet gekomen aan de wens van de provinciale politiek, die in 2013 uitsprak graag zo’n instituut te hebben. Dit met oog op alle ambities op het gebied van internationalisering van Limburg en de praktische problemen die zich daar vaak bij voordoen.