'Illegale wietmarkt gegroeid'

De illegale cannabismarkt is gegroeid door invoering van het ingezetenencriterium in mei 2012.
Dat blijkt uit een evaluatie van het drugsbeleid, opgesteld door het wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Straatdealers
Vooral jonge gebruikers tussen de 18 en 23 jaar blijven hun drugs via straatdealers kopen. Nadat het besloten-clubcriterium (dat alleen leden toegang bood tot een coffeeshop) eind 2012 was afgeschaft, mogen zij weer een coffeeshop in, maar ze blijven hun toevlucht zoeken in de illegale markt. Ook een groot deel van de drugstoeristen koopt van straatdealers. Slechts een enkeling doet de coffeeshop aan voor een blowtje.
Groei
In 2012 groeide de illegale markt stevig. In 2013 ebde het effect weer weg, maar toch blijven er volgens de onderzoekers meer straatdealers en thuisdealers aanwezig dan daarvoor.

Onderzoek
Het onderzoek werd gedaan in veertien coffeeshopgemeenten. Binnen de gemeenten zijn drie metingen verricht, de laatste eind 2013. Er is gesproken met omwonenden van coffeeshops, coffeeshopbezoekers en cannabisgebruikers. Ook ambtenaren, politieagenten, officieren van justitie en coffeeshophouders zijn geïnterviewd.