Wegen Sittard paar maanden op de schop

Werkzaamheden bij Ligne op de Rijksweg Noord tussen de voorstad en Linde. © Ermindo Armino
De gemeente Sittard-Geleen laat de komende maanden een aantal noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren aan wegen in Sittard.
Momenteel wordt er aan de weg gewerkt bij Ligne, worden de verkeerslichten aan de Kennedysingel, Putstraat en Engelenkampstraat vervangen en gaat de schop in de grond voor een reconstructie van de Sittarderweg in Nieuwstadt.

Turborotonde

Bovendien gaat komende maandag het project De Wissel van start. Dit project betreft de aanleg van een turborotonde (op het kruispunt Odasingel/Rijksweg Noord/Elisabeth van Barstraat) en gaat zo’n 4,5 miljoen euro kosten. Ter voorbereiding op deze werkzaamheden worden komende maandag borden en tijdelijke verkeerslichten geplaatst voor een omleidingsroute.
Deze omleidingsroute sluit aan aan op de adviesroute van het project Ligne. Het is de bedoeling dat de turborotonde eind 2014 gereed is.

Sportcentrumlaan

Verder wordt eind dit jaar de brug bij de Sportcentrumlaan vervangen. De Sportcentrumlaan zal daarom acht tot tien weken volledig worden afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de route Tudderenderweg, Odasingel, Dr. Nolenslaan.
Al deze werkzaamheden zijn vogens de gemeente noodzakelijk om de bereikbaarheid van het centrum van Sittard, de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit te verbeteren.