Schinnen levert meeste WMO-geld in

Een man in een rolstoel © Archief L1
De gemeente Schinnen gaat in Limburg het meest achteruit bij de nieuwe verdeling van het geld voor de Wet Maatschappelijk Ondersteuning, de WMO. Gennep gaat het meest vooruit.
Dat blijkt uit de septembercirculaire van de regering die op Prinsjesdag is verschenen. Schinnen moet 39% inleveren. Daarna volgen Beesel en Onderbanken met 31 en 29%.

Achteruitgang
In totaal krijgen 25 van de 33 Limburgse gemeenten minder geld uit de WMO-pot. Op Meerssen na, gaan alle Zuid-Limburgse gemeenten achteruit. Gennep springt er het beste uit, met een toename van 27%. Opvallend is dat ook de twee andere gemeenten in de kop van Noord-Limburg - Mook en Middelaar en Bergen - meer geld krijgen. Dat geldt ook voor Venray en Horst aan de Maas.

Extra taken
De nieuwe verdeling maakt deel uit van de extra taken die gemeenten vanaf 1 januari krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van thuiszorg. Maar de financiële herverdeling gaat pas vanaf 2016 in en wordt over een aantal jaren uitgesmeerd.

Eerlijk
Overigens heeft premier Rutte bij de algemene beschouwingen toegezegd dat het kabinet opnieuw gaat bekijken of de WMO-budgetten wel eerlijk worden verdeeld tussen de gemeenten. Dat gebeurt op aandringen van de ChristenUnie.