Maastricht stelt bezuinigingen op cultuur bij

Mieke Damsma © L1
Het stadsbestuur van Maastricht gaat minder bezuinigen op cultuur.
Intro in Situ ziet de bezuiniging teruggedraaid woren van 73.000 euro naar 30.000 euro, RHCL zou 100.000 euro moeten inleveren, maar dat bedrag is nu gehalveerd. Verder zijn de voorgestelde kortingen op Marres, Maastricht Youngsters, The Great Indoors, RTV Maastricht, Bureau Europa, st. Puntianak-B32 en Kunsttour in plaats van op 1 januarai 2015 op 1 januarai 2016 ingevoerd.

Geen nieuwe koers

De aanpassingen worden doorgevoerd na zienswijzen van de culturele instellingen en gesprekken met cultuurwethouder Mieke Damsma (D66). Damsma: "Partijen die aannemelijk hebben kunnen maken dat onze voorgestelde bezuinigingen zulke consequenties hebben dat ze in de problemen komen, zijn we tegemoet gekomen. Wat niet wil zeggen dat we afwijken van onze koers. Vanaf 2016 worden de bezuinigingen doorgevoerd."
Maastricht bezuinigt in totaal 2.750.000 euro op cultuur. Dekking voor de aangebrachte wijzigingen voor 2015 wordt incidenteel gevonden. Over de gehele begroting gezien verwacht het stadsbestuur van Maastricht over 2015 quitte te spelen.