Niet draaien maar stoppen in Velden

© L1
Er komt definitief geen rotonde op de doorgaande provinciale weg in Velden. De gemeente Venlo heeft besloten dat er nieuwe verkeerslichten komen.
Een meerderheid van circa 1000 inwoners gaf in een enquete aan voorstander te zijn van nieuwe stoplichten. Hoewel een rotonde volgens verkeerskundigen in de meeste gevallen veiliger is, wordt de wens van de Veldenaren gerespecteerd.

Planning

De gemeente bekijkt welke stappen gezet moeten worden om de nieuwe verkeerslichten te plaatsen. Eerder werd namelijk besloten een rotonde aan te leggen. Daarom moet er opnieuw naar de financiering en de planning gekeken worden.