Maastricht roept hulp in bij onderwijsdiscussie

De raadzaal van de gemeente Maastricht.
Gemeente Maastricht betaalt 23.000 euro voor een onderzoek naar de onderwijsvoorzieningen in de stad. De uitkomsten moeten de raad helpen bij het beoordelen van de plannen van Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO).
De onderwijskoepel wil brede scholengemeenschappen vervangen door onderwijsclusters. Die plannen stuiten op veel verzet bij ouders en leerlingen. Ook in de lokale politiek leidt dit tot discussie.

Onderzoek

Onderwijswethouder Mieke Damsma (D66) gaf eerder dit jaar aan dat de politiek niet over de inhoud van onderwijs gaat, enkel over de gebouwen. Toch besloot de gemeenteraad in mei tot een onderzoek. Alle partijen, behalve de VVD, weigerden zomaar akkoord te gaan met de plannen van LVO.
Een ruime meerderheid van de Maastrichtse politiek geeft de voorkeur aan twee brede scholengemeenschappen, verdeeld over de stad.

Prognose

Onderzoeksbureau BMC Advies uit Amersfoort gaat de situatie van het middelbaar onderwijs bekijken. Er wordt onder meer gekeken naar demografische gegevens. Ook maakt het bureau een prognose voor de komende tien à vijftien jaar. De eindrapportage moet uiterlijk 1 december klaar zijn.