Roep om andere zwijnenaanpak

© Flickr/ Serge de Beer/ CC BY-NC-SA 2.0
Van meerdere kanten wordt aangedrongen op een verandering van het huidige wilde zwijnenbeleid.
Het zou nu onvoldoende lukken om de overlast en het aantal dieren terug te dringen. Of het beleid inderdaad wordt aangepast wordt komend voorjaar duidelijk. De Faunabeheereenheid Limburg presenteert dan het nieuwe Faunabeleidsplan aan de Provinciale Staten. De Faunabeheereenheid wil daar niet op vooruitlopen.
Lees morgen meer hierover in Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad.