Verkeersles jongeren vaak verkeerd

Jongeren van 10 tot 17 jaar worden nu niet goed voorbereid op ingewikkelde of gevaarlijke verkeerssituaties op school. Dat is de conclusie van onderzoek aan de Universiteit Maastricht.
De lessen die scholieren nu krijgen zijn voornamelijk demonstraties van verkeerssituaties en het leren van verkeersregels. Maar om de regels in de praktijk te brengen moeten ze juist meer zélf oefenen. Daarna kunnen ze zich daadwerkelijker veiliger gedragen.

Vrachtwagens
Op basis van alleen theorieles kon 42 procent van de jongeren de dode hoeken van een vrachtwagen aanwijzen. In simpele verkeerssituaties met een vrachtwagen maakte maar 27 procent van de jongeren een veilige keuze. In ingewikkelde situaties was dat slechts 5 procent.

Effect

Voor het onderzoek werden ook vijf verkeersprogramma’s voor scholieren getest. Uiteindelijk bleken maar drie lesprogramma's tot een lichte verbetering van het risicogedrag van de jongeren te leiden.