Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw collegeprogramma: Limburg krijgt referendum

Geplaatst opmaandag 24 juni 2019 - 11:00

Limburg krijgt een correctief en politiek bindend referendum waar de komende vier jaar 'actief gebruik van gemaakt gaat worden'.

Dat staat in het collegeprogramma van het nieuwe provinciebestuur met als titel 'Vernieuwend verbinden'. Voor het referendum wordt binnenkort een verordening opgesteld. Het referendum telt alleen maar als de opkomst even hoog is als bij de laatste verkiezingen voor het Limburgs Parlement. Dat was in maart 52,7 procent.

Miljoen bomen
Opvallend is verder dat het nieuwe provinciebestuur de komende twee statenperiodes - dus tot en met 2027 - één miljoen bomen wil planten in Limburg. Dat levert een bijdrage aan de kwaliteit van het landschap en het terugdringen van de uitstoot van CO2, aldus het college.

Zonnepanelen
Op het gebied van de overgang naar duurzame energie wil het provinciebestuur zonnepanelen op daken gaan verplichten bij provinciale vergunningen aan bedrijven en instellingen. Ook duurzame opslag van energie wordt bekeken, net als (nog) meer gebruik van restwarmte van bijvoorbeeld fabrieken en aardwarmte. Daarom komt er ook een provinciale nota over Limburgse warmtenetten.

Lokale ideeën
Van zonneweides in de natuur of op landbouwgronden is het provinciebestuur geen voorstander. Het wil de komende jaren met het energiebeleid 'volop inzetten op innovatie, nieuwe werkgelegenheid en ruimte voor lokaal initiatief waarbij haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak belangrijke randvoorwaarden zijn'.

Werklozen
Het nieuwe provinciebestuur wil ook verder met de sociale agenda. Die is gericht op het verbeteren van de gezondheid en het aan het werk helpen van langdurig werklozen. Zo staat in het college-akkoord dat er tot en met 2023 8000 extra leer-werkplekken bij moeten komen. Daar moet samen met scholen en bedrijven aan gewerkt worden.

Eenzaamheid
Er komt wel een nieuw uitvoeringsprogramma van de sociale agenda. Daarbij is het motto 'minder onderzoeken en meer doen.' Met gemeenten wil de provincie een programma opstellen om de eenzaamheid onder ouderen en mensen met een beperking aan te pakken.

Campussen
Op economisch gebied blijft het nieuwe college inzetten op de verdere ontwikkeling van de vier Limburgse campussen. Maar ze moeten wel 'meer gaan renderen voor de Limburgse samenleving als geheel', zoals de MKB'er om de hoek. 'Want de campussen zijn van ons allemaal', zo staat er in het akkoord.

Vliegveld
Wat betreft Maastricht Aachen Airport wordt gestreefd naar een balans tussen de 'economische verankering in de regio en behoud van de leefkwaliteit voor de omgeving'. De provincie is eigenaar van het vliegveld in Beek. Opvallend is wel het zinnetje dat 'wij daarbij meer eigen sturing geven in de te maken afwegingen en de aanpak van de overlast', al is niet precies duidelijk wat daarmee wordt bedoeld.

Koeien, kippen en varkens
Het nieuwe college zegt ook voor de toekomst een gunstig ondernemersklimaat voor de landbouw in Limburg te willen zorgen. Zo wil het de biologische landbouw en het werken met korte ketens stimuleren 'in sectoren waar dat economisch realistisch is'. Bovendien wordt gestreefd naar meetbare afname van uitstoot rond intensieve veehouderijen. Inkrimpen van de veestapel wordt geen doel op zich genoemd. Wel wil het provinciebestuur meewerken aan een warme sanering van de varkenshouderij, zoals ook het kabinet wil. Er komt een landschapsfonds voor het beheer van natuur door boeren, burgers en toeristische bedrijven.

Drugsafval
Volgens het nieuwe college staan de investeringen in de kwaliteit van het landschap en het Limburgs buitengebied 'in schril contrast met afvaldumping en drugsafval en met criminele activiteiten in vrijkomende agrarische bebouwing, vaak met intimidatie en bedreiging.'

Op de fiets
Andere punten in het nieuwe collegeprogramma zijn het fors blijven inzetten op snelfietsroutes en andere fietsverbindingen, het actief aanpakken van onnodige regeldruk bij evenementen en een actieplan Veilig Limburg. Dat laatste moet worden opgesteld met alle partijen die bij het veiligheidsbeleid zijn betrokken. Ook taken en verantwoordelijkheden van de provincie moeten daarin duidelijk worden.

Wegenbelasting
Het provinciale deel van de wegenbelasting, de zogeheten opcenten, wordt in 2020 en 2021 niet verhoogd. Daarna wordt het bedrag twee jaar verhoogd met het inflatie-percentage. Bij de provinciale opcenten gaat het om 120 tot 240 euro per jaar, afhankelijk van het gewicht van een auto.

Extraparlementair
Het beleidsprogramma voor de komende vier jaar is opgesteld door de zeven gedeputeerden van het college zelf. Er is geen traditioneel coalitie-akkoord dat is ondertekend door een aantal partijen. Voor het eerst in Nederland is er in een provincie dan ook sprake van een zogeheten extraparlementair college. Dat komt zelf met voorstellen, waarvoor dan een (wisselende) meerderheid moet worden gezocht in het Limburgs Parlement.

Gedeputeerden
De gedeputeerden zijn afkomstig van CDA, VVD, Forum voor Democratie, PVV en een lokale partij. Ook voormalig provinciaal boegbeeld van GroenLinks, Carla Brugman, zit in het college. Tegen de wil van haar partij overigens. Vrijdag wordt het nieuwe collegeprogramma besproken in het Limburgs Parlement en worden ook de gedeputeerden geïnstalleerd.

Mijn Limburgs Hart zamelt geld in voor onderzoek naar hart- en vaatziekten in Limburg. Steun de actie.

Deel dit bericht via
Het laatste nieuws in je mailbox
E-mail: 
Editie: 08:00 12:00 20:00
 

Meer informatie over afmelden.

Overzicht
Advertentie
Zuiderse Zomerdeals!

De zomer rijdt ons tegemoet! Hét moment om te profiteren van onze Zuiderse Zomerdeals! Wil jij een uitstekend onderhouden occasion aanschaffen tegen de meest aantrekkelijke prijs? Dat kan!

Met een veelzijdig aanbod occasions bieden wij elke rijder een passende auto. Ook jou.

Schakel in de hoogste versnelling naar onze website en profiteer van de beste Zomerdeals!

Profiteer van de beste Zomerdeals!
Henk Bakt
Uitgelicht
De lekkerste Limburgse recepten in Henk Bakt

"Henk Bakt" is het nieuwe bakprogramma op L1 TV. Programmamaker Henk Hover is in zijn vrije tijd fervent hobbybakker. In het programma koppelt hij samen met regisseur Eric Wijnhoven Limburgse plaatjes en artiesten aan vlaai en ander gebak.

Ieder weekend op L1 TV!

Bekijk hier alle recepten
Limburg in Beweging iedere dag om 10:00 en 14:30 op L1 TV
Uitgelicht
Limburg in Beweging iedere dag op L1 TV

Heel belangrijk: blijf bewegen. Dat verbetert je immuunsysteem. En dat kan in je eigen woonkamer! Doe iedere dag mee om 10:00 en 14:30 op L1 TV.

Zes weken lang geeft fysiotherapeut Erik Eurelings een half uur lang tips om thuis gezond te bewegen. Samen sterk tegen corona!

Iedere dag om 10:00 en 14:30 op L1 TV

Meest gelezen