Overslaan en naar de inhoud gaan

Informatie verwijderen?

L1 krijgt regelmatig verzoeken uit het publiek om eerdere publicaties op internet (L1.nl en 1Limburg.nl) te anonimiseren of te verwijderen. Dat is een trend die zich bij alle media voordoet sinds opkomst van online-media.

In de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek staat: Wanneer journalisten het verzoek krijgen om online toegankelijke publicaties (tekst, beeld en/of geluid) te anonimiseren dan wel te verwijderen, laten zij slechts in uitzonderlijke gevallen het publieke belang van zo volledig mogelijk, betrouwbare archieven wijken voor de particuliere belangen van degenen die hierom verzoekt.

L1 volgt deze Leidraad. We passen eerdere online publicaties dus niet aan, tenzij er sprake is van een ‘uitzonderlijk geval’.

In deze vergetelheidsrichtlijn maken we duidelijk hoe we tot een oordeel komen. Welke afwegingen maken we? Onderstaande vragen spelen een rol bij ons besluit over een vergetelheidsverzoek. Niet alle antwoorden leggen hetzelfde gewicht in de schaal. Het is geen ‘puntensysteem’, maar een intern afwegingskader.

De volgende vragen kunnen bij de beoordeling van een verzoek tot aanpassing aan de orde komen.

  • Betreft het een publicatie op een online platform waarvoor L1 zelf volledig verantwoordelijk is?
  • Heeft de klager een rechtstreeks belang bij het verzoek? Dat wil zeggen: is hij/zij zelf duidelijk herkenbaar in de tekst van het bewuste artikel en/of een foto of video bij het artikel?
  • Kan de klager zijn verzoek onderbouwen?
  • Was klager op het moment van de publicatie minderjarig?
  • Is de informatie van belang om de betrouwbaarheid van de publicatie vast te kunnen stellen?
  • Gaat het om hoofdpersonen of om een ‘figurant’ in het artikel?
  • Blijft het artikel inhoudelijk overeind zonder de persoonsgegevens van de verzoeker?
  • Is er een vervolg-publicatie geweest na de betwiste publicatie en kan daarnaar worden doorverwezen in het originele artikel?
  • Heeft betrokkene zelf meegewerkt aan de totstandkoming van het betwiste artikel?
  • Heeft de Raad voor de Journalistiek eerder een klacht over de publicatie beoordeeld?

Verzoeken om online publicaties aan te passen via hoofdredactie@L1.nl