Overslaan en naar de inhoud gaan

'Geen belangenverstrengeling Koopmans, wel grote fouten'

Geplaatst opwoensdag 26 januari 2022 - 12:59

Oud-gedeputeerde Ger Koopmans (CDA) heeft zich niet schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Er is geen beïnvloeding geweest bij de besluitvorming rond ontgrondingen.

Maar er zijn wel grote fouten gemaakt in de zogenoemde Terraq-affaire. Koopmans was als gedeputeerde enige tijd ook commissaris bij het baggerbedrijf Terraq.

Conclusies
Er werd niet alleen door Koopmans zelf, maar ook door oud-gouverneur Theo Bovens en het Limburgs Parlement fouten gemaakt. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de provinciale enquête naar Koopmans.

Het eerste exemplaar werd door voorzitter Aleida Berghorst van de enquêtecommissie overhandigd aan gouverneur Emile Roemer.

De presentatie van de enquêtecommissie is live te volgen vanaf 13:00 uur via deze link.

Video L1

Schijn
Volgens de commissie is er een schijn van belangenverstrengeling ontstaan doordat Koopmans meende dat zijn commissariaat bij baggerbedrijf Terraq als nevenfunctie verenigbaar was met zijn functie van gedeputeerde. En die schijn heeft onnodig lang voortgeduurd. Ook is Koopmans op meerdere punten tekort geschoten en is zijn politieke antenne in deze gevallen onvoldoende gebleken.

Theo Bovens
Verder heeft voormalig gouverneur Theo Bovens onvoldoende aandacht besteed aan de risico’s van de nevenfunctie van Koopmans. Zijn aanpak bij integriteitskwesties wordt omschreven als te veel agenderen en uitgaan van het eigen normbesef, in plaats van actief de regie te pakken. Het Limburgs Parlement heeft te weinig de vinger aan de pols gehouden en controle uitgeoefend.

Video L1

Integriteit
De enquête richtte zich op de integriteit en het handelen van Koopmans rond projecten waarbij baggerbedrijf Terraq een rol speelde, met name rond het afgeblazen hoogwaterproject Meer Maas Meer Venlo. Koopmans bleef bij zijn aantreden in juni 2014 aan als commissaris van Terraq, met instemming van het Limburgs Parlement. In oktober 2017 stapte hij uit zichzelf op.

De enquêtecommissie concludeert dat de (beheers)afspraken om te borgen dat er geen belangenverstrengeling zou plaatsvinden, niet zijn uitgewerkt door het provinciebestuur en dat het Limburgs Parlement daar ook niet meer naar heeft gevraagd. Alle betrokkenen zijn hier tekortgeschoten, aldus de commissie.

Ook is het ambtelijk apparaat niet goed geïnformeerd over de consequenties voor het dagelijks handelen.

Commissie
De commissie verwijt Koopmans ook dat hij er zelf voor had moeten zorgen dat zijn commissariaat bij zijn collega-gedeputeerden bekend was. Ook heeft hij zijn contacten vanwege zijn nevenfunctie niet zorgvuldig genoeg geregeld. Ambtenaren zijn ook onvoldoende geïnformeerd over de gemaakte afspraken.

E-mails
Verder had Koopmans vanaf 2014 moeten afspreken dat er geen e-mails van het baggerbedrijf naar zijn mailadres bij de provincie mochten worden verstuurd. Eén daarvan - van 22 juli 2016 - zorgde voor politieke opschudding en uiteindelijk de enquête na publicaties in NRC. In die mail vroeg Terraq aandacht voor een goedkopere variant van een ontgrondingsplan. Koopmans stuurde die mail automatisch door naar de ambtelijke organisatie.

Op basis van verklaringen van Koopmans en het bedrijf zegt de enquêtecommissie niet uit te sluiten dat Koopmans van tevoren op de hoogte was van de strekking en de bedoeling van de e-mail.

De enquêtecommissie bestond uit vijf statenleden. Naast voorzitter Aleida Berghorst (PvdA) waren dat Ingrid Voncken (CDA), Teun Heldens (VVD), Kathleen Mertens (GroenLinks) en Henk van der Linden (Lokaal-Limburg).

Deel dit bericht via
Overzicht
Limburgse 100
Uitgelicht
Meimaand is stemmaand voor de Limburgse 100!

Er kan weer gestemd worden voor de Limburgse 100. Voor de zesentwintigste keer wordt deze lijst met de grootste Limburgse hits aller tijden uitgezonden op Hemelvaartsdag 26 mei 2022. Het Limburgse publiek zorgt wederom voor de samenstelling van de lijst.

L1.nl/Limburgse100
Repetitie Dagboek van een Herdershond
Uitgelicht
L1 neemt een kijkje achter de schermen bij Dagboek van een Herdershond

L1 volgt de totstandkoming van de musical Dagboek van een Herdershond in een driedelige documentaireserie. Van de audities tot de eerste lezing van het script, van de repetities tot het inspelen van de muziekband, de camera's van L1 waren erbij.

L1.nl/Herdershond

Meest gelezen