WMC begint aan jaar van de waarheid

WMC 2017 in Parkstad Limburg Stadion. © Jean Pierre Geussens
Voor het Wereld Muziek Concours (WMC) wordt 2024 het jaar van de waarheid. Na veel rumoer dit jaar, moet volgend jaar de rust in Kerkrade terugkeren.
Die rust is noodzakelijk, want het blaasmuziekfestival in zijn huidige vorm valt of staat met nieuwe subsidies van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en de provincie Limburg. Complicerende factor is dat deze partijen maar één keer per vier jaar een grote cultuursubsidie toekennen. Mis je de boot, dan komt er geen herkansing.
Het volgende grote WMC is gepland in 2026. Dan wil het festival zijn 75-jarig jubileum vieren.

Tijd dringt

De steunaanvragen moeten vóór 1 februari worden ingediend. De tijd dringt dus. Over pakweg een maand moet er een inhoudelijk, artistiek verhaal liggen alsmede een gezond financieel perspectief. In de lopende vierjaarsperiode is het FCP goed voor 800.000 euro subsidie en de provincie voor zo’n 350.000 euro. Die bedragen zijn een substantieel deel van de WMC-begroting, naast de financiële bijdragen van de gemeente Kerkrade.

Problemen

FCP en provincie eisten uitleg toen eerder dit jaar zowel organisatorische als financiële problemen bij het WMC aan het licht kwamen. Het Buitenfestival bleek in 2022 uitgelopen op een debacle en bracht het WMC op de rand van de afgrond, met als eindresultaat dat de organisatie totaal geen vet meer op de ribben heeft en met een negatief eigen vermogen zit.

Reddingsoperatie

De gemeenteraad heeft twee maanden geleden een reddingsoperatie uitgevoerd, waardoor het WMC in elk geval tijd heeft gewonnen. Door een lening van ruim 300.000 euro kwijt te schelden, kan het WMC een negatief eigen vermogen (meer schulden dan bezittingen) ombuigen naar een positief vermogen. En dat is bittere noodzaak, want subsidiegevers stoppen geen geld in organisaties die al bij voorbaat een groot gat in hun boeken hebben.
Het college van B & W van Kerkrade geeft aan dat het reddingsplan nog niet betekent dat het WMC uit de problemen is. "De gemeentelijke bijdrage aan het herstelplan is op zichzelf geen oplossing voor een permanent financieel gezond WMC, maar wel een belangrijke stap in dit proces", schrijven B & W.

Het WMC en Kerkrade zijn een twee-eenheid. De eerste editie was in 1951. Om de vier jaar strijden harmonieën, fanfares en mars- showkorpsen om de titel wereldkampioen. De deelnemers komen uit de hele wereld. Het concept is nooit wezenlijk veranderd. De wedstrijden worden over vier weken uitgesmeerd. Vrijwilligers zijn altijd cruciaal geweest om het festival te kunnen houden. In het verleden sliepen deelnemers bij mensen thuis, waardoor hele sterke banden ontstonden was tussen inwoners en muzikanten uit de hele wereld.

Toenmalig WMC-voorzitter Bert Corneth heeft deze zomer in de gemeenteraad verklaard dat het WMC dit jaar en volgend jaar een aantal kleinere activiteiten zou organiseren die per saldo geld opleveren. Om zo een begin te maken met financiële verbetering. Of dat is gelukt in 2023, blijkt als de jaarrekening komend voorjaar wordt gepubliceerd. Als er verlies is geleden, zal dat weer ten koste gaan van de reserves die net zijn aangevuld.

Nieuwe top

Grote culturele instellingen werken doorgaans met een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht (RvT). Het WMC heeft dit model afgelopen najaar ook geïntroduceerd. Als overgangsmaatregel zijn de zittende bestuursleden tijdelijk doorgeschoven naar de RvT, maar dat gold niet voor bestuursvoorzitter Corneth.
Komend jaar moeten nieuwe onafhankelijke RvT-leden aantreden. De werving is afgelopen najaar begonnen. De nieuw aangetrokken directeur, Bart van der Roost, verwacht dat in januari nieuwe RvT-leden bekend worden. En dan kan het WMC met een volledig nieuwe top proberen een doorstart te maken.

"Spannende periode"

"WMC gaat een spannende, in de goede zin van het woord, periode tegemoet", stelt Van der Roost. Om te beginnen de deadline voor de subsidieverzoeken. "Daarna is het alle hens aan dek rond het afsluiten van het werkjaar 2023 en het installeren van de nieuwe RvT. En we starten ook de voorbereidingen van ons Blow!-festival eind augustus 2024."
Met BLOW! is WMC een aantal jaren geleden begonnen. Het is een laboratorium voor bijzondere samenwerkingen en crossovers in de blaasmuziek, een vorm van innovatie in de blaasmuzieksector.
(Tekst gaat verder onder foto.)
Archieffoto WMC in Rodahal Kerkrade. © L1

Kwetsbaar

Het WMC heeft behoefte aan een 'meer ondernemende aanpak', aldus voormalig voorzitter Corneth in het jaarverslag over 2022. Feit is dat financieel gezien het WMC nog niet eerder in zo'n kwetsbare situatie heeft gezeten als nu.
Zorgvuldig manoeuvreren naar het grote festival in 2026 is de opdracht. Ondertussen hoopt de RvT dat de subsidiegevers royaler zijn dan afgelopen jaren, ondanks de kritiek die de WMC-organisatie heeft gekregen.
Zo zette het FCP het WMC onder ‘verscherpt toezicht’. Het WMC hoopt dat de nieuwe subsidies “minimaal gelijk zijn aan het huidige niveau”, zo nam de RvT in oktober alvast een voorschot op de gewenste toekenningen.

Vordering Brand Bier

Eén ding staat vast: nieuwe financiële tegenvallers kan het festival zich niet permitteren. De SP-fractie blijft ondertussen het college van b&w bevragen omdat de fractie vermoedt dat nog niet alle lijken uit de kast zijn. Zo zou Brand Bier nog een substantieel bedrag tegoed hebben van het WMC omdat er veel mis ging bij het Buitenfestival bij het vorige grote WMC in 2022.
De gemeente heeft de SP-vraag voorgelegd aan het WMC: zijn er nog vorderingen van Brand Bier? Die vraag wordt echter niet beantwoord, terwijl een ontkenning van dit eventuele financiële probleem voor het WMC alleen maar goed zou zijn om deze kwestie uit de lucht te halen.
"Over de inhoud van de afspraken doet WMC geen mededelingen omdat het afspraken met een particuliere onderneming betreft", schrijven B & W. Heineken, moederbedrijf van Brand Bier, wil ook geen informatie geven. En WMC-directeur Van der Roost bevestigt noch ontkent dat Brand Bier een flink bedrag tegoed heeft.

Band met stad

Een van de zaken waaraan de organisatie komend jaar moet werken is het aanhalen van de band met het Kerkraadse publiek. Daar heeft de gemeenteraad expliciet om gevraagd toen het reddingsplan werd goedgekeurd.
Nettie Paul Ubachs (Burgerbelangen) zei tijdens de raadsvergadering: "Het echte WMC-gevoel is bij de Kerkraadse bevolking weg." De RvT had in een brief uitvoerig uitgelegd hoe het WMC de stad betrekt, maar dat was voor de raadsleden kennelijk niet voldoende.
In de zomer is duidelijk wat het WMC kan verwachten van de twee grootste subsidiegevers. Tot die tijd blijft het een spannende periode voor het bijna 75-jarige evenement.

Burgemeester Petra Dassen van Kerkrade deed eerder dit jaar aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM) omdat vertrouwelijke informatie voor de gemeenteraad zou zijn uitgelekt. Inmiddels is duidelijk dat het OM de aangifte niet verder gaat onderzoeken. "Het OM heeft mij bericht dat een afweging is gemaakt tussen de ernst van het feit, de gevraagde inzet en kans op succesvolle vervolging", aldus Dassen in een bericht aan de raadsleden.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!