WMC wil geen extra voorwaarden raad Kerkrade

Afbeelding ter illustratie © L1
Het WMC hoopt dat de gemeenteraad van Kerkrade geen extra voorwaarden stelt aan het reddingsplan waarover woensdag een besluit moet vallen. De uitkomst van de raadsvergadering is cruciaal voor het voortbestaan van het vierjaarlijkse blaasmuziekfestival.
De Raad van Toezicht van Stichting WMC spreekt in een brief aan de gemeenteraad zijn zorgen uit. Aanleiding is de discussie in een commissievergadering eerder deze maand. Door enkele fracties is gesproken over mogelijke extra voorwaarden bij het reddingsvoorstel van burgemeester en wethouders.

Kwijtschelding

Belangrijkste onderdeel van het voorstel is het kwijtschelden van een openstaande lening van ruim 300.000 euro. De gemeente koppelt daaraan de voorwaarde dat de twee grootste subsidiegevers, het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en de provincie Limburg, hun eerder toegezegde subsidies tot eind 2024 blijven uitbetalen.
In de commissievergadering is als aanvullende voorwaarde gesproken over ‘structureel onderzoek naar de financiering van het WMC’. En er ligt een wijzigingsvoorstel van de SP-fractie. Die partij vindt dat het WMC minder kwijtschelding moet krijgen als de organisatie alsnog de openstaande schuld van Dutch Event Masters kan incasseren. Dutch Event Masters was de organisator van het Buitenfestival tijdens het WMC vorig jaar.
Om dat bedrijf overeind te houden moest het WMC een snelle steunoperatie uitvoeren, met als resultaat dat het WMC in de boeken bleef zitten met een negatief eigen vermogen. En dat blijkt nu een molensteen om de nek.

Op stoel van WMC

De Raad van Toezicht, waarvan voormalige WMC-manager Hans Bosch voorzitter is, heeft grote moeite met eventuele nadere eisen van de gemeenteraad. De toezichthouders vinden dat de gemeenteraad dan teveel op de stoel van de WMC-organisatie komt te zitten. “Het stellen van dergelijke voorwaarden leidt tot het onnodig conditioneren van onze stichting en haar activiteiten,” staat in de brief.

Te optimistisch

Na 1,5 miljoen euro exploitatieverlies zat het WMC eind vorig jaar met een negatief eigen vermogen op de balans van 273.000 euro. Aanvankelijk zag het WMC daarin geen enkel probleem.
De inmiddels teruggetreden bestuursvoorzitter Bert Corneth zei in juni tegen de gemeenteraadsleden: “Het is wel zo dat het herstel van het eigen vermogen geen kwestie is van de korte termijn. U moet dan denken aan op zijn minst één WMC-periode, misschien zelfs twee.”
Dat was een veel te optimistische kijk op de financiële problemen, zo blijkt nu. De twee grootste subsidieverleners maakten bezwaar. Bovendien is het negatief eigen vermogen een groot probleem bij het aanvragen van nieuwe langjarige subsidies. Die aanvragen moeten al vóór 1 februari 2024 de deur uit.
Om de balans van het WMC gezond te maken en de kans op nieuwe langjarige subsidies te vergroten, wil de gemeente nu bijspringen door de openstaande lening van ruim drie ton kwijt te schelden.

Het WMC heeft per 1 oktober zijn zogenoemde governance aangepast. Net als veel andere grote culturele organisaties werkt het WMC nu met een directeur-bestuurder die wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht (RvT). De nieuwe directeur-bestuurder is Bart van der Roost. Drie van de vier voormalige bestuursleden van Stichting WMC zijn doorgeschoven naar de RvT. Dat geldt niet voor de teruggetreden bestuursvoorzitter Bert Corneth. Hij treedt wel nog op als adviseur van de nieuwe directeur.

Geen definitieve oplossing

B en W merken wel op dat hun voorstel niet de definitieve oplossing is. "De gemeentelijke bijdrage aan het herstelplan is op zichzelf geen oplossing voor een permanent financieel gezond WMC, maar wel een belangrijke stap in dit proces".
Er is haast geboden bij een reddingsbesluit van de Kerkraadse gemeenteraad. WMC moet volgende week al een accountantsrapportage over de herziene begrotingen 2023 en 2024 voorleggen aan de grootste subsidieverlener FCP. Bovendien moet het WMC een financieel herstelplan opstellen. Alleen als die stukken worden goedgekeurd krijgt WMC de nog resterende 250.000 subsidie van het FCP. De provincie heeft gelijksoortige eisen gesteld.

Geheimhouding

Een raadsmeerderheid lijkt akkoord te gaan met de extra financiële steun voor het WMC. Het debat woensdag zal met name gaan over de voorwaarden die daaraan worden verbonden. Saillant detail is dat de gemeenteraad een aantal vertrouwelijke stukken heeft mogen inzien om de besluitvorming voor te bereiden, maar deze stukken worden pas openbaar ná de raadsvergadering.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!