WMC onder 'verscherpt toezicht' grootste subsidiënt

Archieffoto WMC Kerkrade © L1
Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) heeft het Wereld Muziek Concours onder 'verscherpt toezicht' geplaatst. Dat betekent dat de resterende tonnen aan subsidie alleen onder extra voorwaarden beschikbaar komen.
Het FCP verwijt het WMC-bestuur dat het heeft "nagelaten om het Fonds voor Cultuurparticipatie tijdig op de hoogte te brengen van de verslechterende financiële en organisatorische situatie." De gevoerde gesprekken worden weliswaar 'constructief' genoemd, maar het FCP ziet toch aanleiding om in te grijpen.
Een organisatie onder verscherpt toezicht plaatsen is volgens een woordvoerster voor het FCP een "uiterst zeldzame" maatregel.

300.000 euro

"De voorschotbetalingen worden per kwartaal voorwaardelijk gemaakt van een tussentijdse verantwoording. Dit geldt voor het derde en het vierde kwartaal 2023 en 2024." Concreet betekent dat dat het WMC meer verantwoording moet afleggen om de nog resterende 300.000 euro aan subsidie van het FCP te ontvangen.
Het FCP is veruit de grootste subsidiënt van het blaasmuziekfestival in Kerkrade. Het gaat in totaal om 800.000 euro over de periode 2021-2024. Begin volgend jaar moet het WMC een nieuwe aanvraag indienen voor het volgende festival dat in 2026 is gepland. Zonder een nieuwe grote FCP-subsidie is het heel lastig om het WMC in zijn huidige vorm te handhaven.
Het cultuurfonds weigert meer details te geven over de extra voorwaarden aan het WMC. Wel zegt het FCP dat de eerste stappen naar tevredenheid zijn.

Voorzitter weg

Maandag werd bekend dat WMC-voorzitter Bert Corneth plotseling is afgetreden. Hij was nog geen twee jaar bestuursvoorzitter van het blaasmuziekfestival in Kerkrade. Tevens is de organisatiestructuur aangepast, waarbij het WMC gaat werken met een Raad van Toezicht en een nieuwe directeur-bestuurder. In het oude model was het bestuur als enige voor alle zaken verantwoordelijk; zowel de aansturing als het afleggen van verantwoording.

Verlies

Het WMC leed vorig jaar een verlies van 1,5 miljoen euro door tegenvallende kaartverkoop, lagere sponsorinkomsten en een reddingsactie omdat de private organisator van het Buitenfestival failliet dreigde te gaan. Het WMC had daardoor eind vorig jaar geen vet meer op de ribben. Het eigen vermogen was 273.000 euro negatief, hetgeen een lastige situatie is bij het aanvragen van nieuwe subsidies.

Roerige periode

Het was afgelopen tijd roerig in het bestuur van het WMC en bij het personeel na het aantreden van Corneth. Zijn stijl van leidinggeven viel niet bij iedereen goed, met als gevolg dat een aantal mensen opstapte. Volgens Corneth waren organisatorische veranderingen noodzakelijk om de toekomst van het WMC veilig te stellen.

Provincie

De provincie, na het FCP de grootste subsidiënt van het WMC, heeft in juni ook nadere uitleg gevraagd aan het WMC-bestuur naar aanleiding van de financiële situatie. Wat Gedeputeerde Staten van de afgelegde verantwoording vinden is nog steeds niet bekend. Volgens een woordvoerster kan dat nog enkele weken duren.
De nieuwe WMC-directeur Bart van der Roost, die pas sinds zondag in functie is, wil op dit moment nog niet reageren op actuele ontwikkelingen.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!