Video: Schacht Oranje-Nassau I-mijn weer open voor bezoek

De schacht van de Oranje-Nassau I-mijn in Heerlen © L1
De schacht van de mijn Oranje-Nassau I is sinds kort weer voor publiek geopend.
Vanwege de historische waarde van de mijnschacht wil het Nederlands Mijnmuseum maandelijks weer haar deuren openen.

Verhuizing

De schacht van de Oranje-Nassau I-mijn is het voormalige onderkomen van het Nederlands Mijnmuseum. Het museum verhuisde vorig jaar naar het centrum van Heerlen. Sinds die tijd waren de deuren gesloten van het laatste overgebleven deel van de mijn. Alleen tijdens de Open Monumentendag werd de schacht opengesteld.

Verhaal

Toch vindt het museum de historische waarde van het gebouw te belangrijk om voor altijd gesloten te houden. Daarnaast wordt hier het verhaal dat zich onder de grond afspeelde uitgebreider verteld dan in het nieuwe museum.

Oranje-Naussau

Oranje-Nassau was in de 19e en 20ste eeuw een Zuid-Limburgs mijnbouwbedrijf voor de winning van steenkool. Het was het grootste particuliere mijnbedrijf in Nederland. Een aantal onderdelen van de mijn was gevestigd in Heerlen.