Kerkrade evalueert WMC 2022: ruzie en financieel tekort

Het Wereld Muziek Concours (WMC) kampt met ernstige financiële tegenvallers en forse kritiek op het bestuur. © Jean-Pierre Geusens
Het Wereld Muziek Concours (WMC) kampt met ernstige financiële tegenvallers en forse kritiek op het bestuur. De laatste editie in 2022 was in dat opzicht geen succes. Hoe kon dat gebeuren? De gemeenteraad van Kerkrade bespreekt het woensdagavond in een openbare informatiebijeenkomst.
Dit najaar gelaste het gemeentebestuur van Kerkrade een onderzoek naar de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de laatste editie van het WMC.

Financiële tegenvallers en leegloop

Dat onderzoek kwam er na kritiek van oud-voorzitter Max Kousen op met name de nieuwe voorzitter van het WMC, Bert Corneth. Uit onderzoek van L1 bleek eerder al dat het WMC kampt met forse financiële tegenvallers en een leegloop binnen de organisatie. Volgens betrokkenen met wie L1 gesproken heeft, is die leegloop veroorzaakt door bestuursvoorzitter Corneth, die zich 'autoritair, competitief en opvliegend' zou gedragen.
Woensdagavond presenteert onderzoeker Sjaak de Zeeuw zijn bevindingen. Zijn opdracht luidde te onderzoeken hoe de bestuursoverdracht (van Kousen naar Corneth) is verlopen, en hoe de voorbereiding en uitvoering van het WMC in 2022 is verlopen. De presentatie van De Zeeuw staat al op de site van de gemeente Kerkrade.

'Niet respectvol'

Volgens De Zeeuw heeft de oude voorzitter Max Kousen 'zijn best gedaan om alles zo goed mogelijk achter te laten en over te dragen', maar moest er onder meer door onzekerheid vanwege corona 'nog heel veel gedaan worden.' Over de nieuwe voorzitter Bert Corneth schrijft onderzoeker De Zeeuw dat verschillende personen hem typeren als "niet respectvol (...), te weinig empathisch en met te weinig inlevingsvermogen." De Zeeuw schrijft ook dat er bij anderen juist 'bewondering ontstond voor de leiderschapsstijl' van Corneth.

Corona, crisis en oorlog

Financieel was het WMC geen succes, vanwege 'corona, economische crisis en de oorlog in Oekraïne', schrijft De Zeeuw. "Het operationele verlies is opgevangen door de coronasubsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het liquiditeitstekort is opgevangen middels een financiering van de gemeente." Ook moest Kerkrade bijspringen met een lening voor het Buitenfestival, een onderdeel van het WMC. De Zeeuw schrijft over dat 'financieel debacle': "Het voortijdig beëindigen van het festival zou het imago van het WMC kunnen schaden."

Zorgen over imago: zwijgcontract

Onderzoeker De Zeeuw is sowieso erg bezorgd over het imago van het WMC. In zijn aanbevelingen stelt hij onder meer voor schriftelijk vast te leggen "dat over het verleden niet meer gecommuniceerd zal worden, om negatieve publiciteit en onrust te voorkomen." Ook beveelt hij aan de oude voorzitter (Max Kousen, red.) de gouden ere-penning van de gemeente toe te kennen, mede op voordracht van het huidige bestuur van het WMC.

Excuses

Ondertussen vliegen oud-voorzitter Kousen en zijn opvolger Bert Corneth elkaar in de haren. Zo heeft Corneth volgens Kousen gezegd dat hij 'puin heeft moeten ruimen' en spreekt hij (Corneth, red.) van 'mismanagement door het vorige bestuur/voorzitter.' Oud-voorzitter Kousen noemt die uitlatingen 'onacceptabel' en eist er excuses voor: "Het zou mijn opvolger netjes staan als hij daarvoor zijn excuses zou aanbieden."
Tijdens de vergadering woensdagavond zal De Zeeuw zijn bevindingen delen met de raad en vragen beantwoorden. Na de pauze zal 'een vertegenwoordiger van het bestuur' van het WMC de huidige financiële stand van zaken presenteren. De bestuurder 'zal niet ingaan op de evaluatie van de externe adviseur', zo valt in de behandelbrief van de vergadering te lezen.