OLS-Federatie: veel vertrouwen in eindrapport wapenwet

Schutterijen oefenen voor een eerdere editie van het OLS. © ANP
De OLS-Federatie heeft veel vertrouwen in het eindrapport waarin adviezen staan voor een nieuwe Wet Wapens en Munitie (WWM). Een speciale commissie heeft dit rapport deze week aan minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid overhandigd.
De OLS-Federatie, die jaarlijks het Oud Limburgs Schuttersfeest organiseert, hoopt dat de minister de adviezen overneemt waardoor de administratieve regelgeving rondom het gebruik van wapens bij schutterijen en gildes eenvoudiger wordt.

Onklaar

In schuttersoptochten worden vaak wapens meegedragen die onklaar zijn gemaakt. Maar in de huidige wapenwet bestaat nog steeds een ingewikkelde registratie voor deze niet-meer-werkende geweren. Ook de aanschaf van decoratiewapens door schutterijen is in de huidige wapenwet verboden.
Verder moet iedere schutterij jaarlijks een wapenvergunning aanvragen voor het gebruik van de schuttersbuks tijdens het jaarlijks koningsvogelschieten en andere schietwedstrijden. In het eindrapport vraagt de commissie WWM om in de toekomst een wapenverlof voor vijf jaar af te geven.

Onduidelijkheid

Tot slot is er veel onduidelijkheid in de huidige wapenwet over het overdragen van de buks. Als een schutter klaar is met schieten onder de schietboom dan draagt deze persoon formeel het wapen over aan iemand anders. Maar de verlofhouder van het wapen, dat is bij iedere schutterij de buksmeester, blijft naast het wapen staan. In de ogen van de OLS-Federatie is er geen sprake van het ‘overdragen van een wapen’. Toch levert deze regel door de huidige ingewikkelde wetgeving nog altijd veel discussie op.

Provinciebestuur

De OLS-Federatie is in de commissie WWM vertegenwoordigd door de KNSA, de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie. Het Limburgse provinciebestuur staat achter de verzoeken van de schutterijen en gildes uit Limburg om de wapenwet eenvoudiger te maken