Studiedag in Meerssen over 800 jaar oud wonder

De basiliek van Meerssen © Istock
In Meerssen wordt op 5 november een studiedag gehouden over een wonder dat 800 jaar geleden plaatsvond.
De wonderbaarlijke gebeurtenis in het jaar 1222 wordt door pelgrims jaarlijks herdacht in Meerssen tijdens het zogenoemde Octaaf van Meerssen.

Water en wijn

In 1222 zou een monnik die de mis aan het opdragen was, ontdekt hebben dat hij de water en wijn was vergeten. Deze offergaven zijn essentieel voor dienen van een kerkmis. Hij hoorde een stem van boven die hem aanspoorde gewoon door te gaan. Tijdens het breken van de hostie vloeide er plotseling water en wijn uit het brood. Sinds die tijd wordt het bloedwonder van Meerssen herdacht en komen gelovigen bidden in de basiliek van het Heilig Sacrament die ligt op de Markt in Meerssen.
De Commissie Kerkgeschiedenis van het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) haalt drie deskundigen naar tapperij De proosdij in Meerssen om nieuwe inzichten te geven rondom het 800 jaar oude Sacramentswonder, ook bekend als het bloedwonder.

Perspectief

Historicus Frank Hovens zal tijdens de studiedag het wonder van Meerssen plaatsen in het perspectief van de toenmalige kerkelijke en adellijke machtspolitiek.

Studiedag

Kerkhistoricus Charles Caspers van de Radboud Universiteit Nijmegen gaat in op de verandering van offergaven tijdens de eucharistieviering en de discussie die hierover in de 13de eeuw gevoerd werd. Ook zal hij ingaan op het belang van een bedevaartcultus voor Meerssen. Daarnaast zal de bisschop van Luik, Jean-Pierre Delville, tijdens de studiedag van het LGOG op 5 november ingaan op het wonder van Meerssen.