Cultuurfabriek ECI wil zich meer gaan richten op jongeren

ECI Cultuurfabriek in Roermond © Jean-Pierre Geusens
ECI Cultuurfabriek in Roermond wil zich de komende jaren meer gaan richten op kinderen en jongeren. Volgens directeur Margo de Kock hebben met name de allerjongsten de afgelopen jaren veel cultuureducatie moeten missen.
"We hebben bijvoorbeeld corona gehad, dat heeft een gat geslagen", zegt De Kock. "Terwijl het juist zo belangrijk is dat jongeren in aanraking komen met cultuur. Want cultuur stelt je in staat naar verhalen van anderen te luisteren en je meer in te kunnen leven in iemand anders. En dat is in deze tijd van groeiende tegenstellingen heel belangrijk."

Fondsenwerving

De ECI Cultuurfabriek bestaat tien jaar en viert dat de komende dagen met allerlei activiteiten. Op dit moment hangt de ECI nog een flinke bezuiniging boven het hoofd. "Ik kom zelf uit de zorg en uit de wereld van fondsenwerving, dus ik wil ook graag het bedrijfsleven en particulieren meer betrekken bij de ECI. Natuurlijk met je je onafhankelijkheid behouden, maar publiek geld is niet verkeerd."

Prijsstijgingen

Een andere dreiging die De Kock ziet is de inflatie de zorgen bij mensen om rond te kunnen blijven komen. "Cultuur is dan natuurlijk een kwetsbare uitgavenpost. Daar zullen mensen misschien snel aan denken als ze moeten bezuinigen. Ik hoop dat de culturele instellingen niet in de problemen komen."